Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Wniosek o zmianę rezerwacji nr DZC-WRT-5153-89/13 (7)

Dnia 23 grudnia 2019 r., do Prezesa UKE wpłynął wniosek Radia ESKA S.A. z siedzibą w Warszawie o zmianę rezerwacji nr DZC-WRT-5153-89/13 (7) z dnia 26 listopada 2013 r. (zmienionej następnie decyzjami nr DZC-WRT-5153-76/14 (10) z dnia 24 lipca 2014 r. i nr DZC.WRT.514.176.2016.1 z dnia 18 lipca 2016 r.), poprzez zmianę lokalizacji stacji nadawczej Grudziądz (f=90,60 MHz) i parametrów technicznych tej stacji nadawczej, zgodnie z decyzją Przewodniczącego KRRiT w sprawie zmiany Koncesji.

Stosownie do art. 1141 ustawy Prawo telekomunikacyjne zainteresowanych wypowiedzeniem się, co do tej zmiany prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko dotyczące wniosku o zmianę rezerwacji nr DZC-WRT-5153-89/13 (7)” lub za pomocą Platformy Usług Elektronicznych UKE pod adresem https://pue.uke.gov.pl w formie dokumentu typu PDF, WORD lub utworzonego w innym edytorze tekstu (z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie), w terminie 30 dni od daty publikacji niniejszej informacji.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Rafał Powichrowski
Data publikacji: 31.12.2019 13:05