Wniosek o zmianę rezerwacji nr DZC-WRT-5153-107/13 (14)

24 kwietnia 2020 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach „Radio Kielce” S.A. z siedzibą w Kielcach o zmianę rezerwacji Prezesa UKE nr DZC-WRT-5153-107/13 (14) z dnia 8 stycznia 2014 r.,  poprzez zmianę lokalizacji, parametrów technicznych i charakterystyki promieniowania anteny stacji nadawczej (f=97,6 MHz) w lokalizacji Busko-Zdrój na Kazimierzę Wielką. 
Stosownie do art. 1141 ustawy Prawo telekomunikacyjne zainteresowanych wypowiedzeniem się, co do tej zmiany prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko dotyczące wniosku o zmianę rezerwacji DZC.WRT.514.121.2017.17, lub za pomocą Platformy Usług Elektronicznych UKE pod adresem https://pue.uke.gov.pl w formie dokumentu typu PDF, WORD lub utworzonego w innym edytorze tekstu (z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie), w terminie 30 dni od daty publikacji niniejszej informacji.
 

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Konrad Bródka
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 27.07.2020 09:05