Wniosek o zmianę rezerwacji nr DZC.WRT.514.87.2018.5

Dnia 06.09.2019 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek spółki ESKA ROCK S.A. z siedzibą w Warszawie o zmianę rezerwacji nr DZC.WRT.514.87.2018.5 z dnia 26.09.2018 r., poprzez zmianę lokalizacji stacji nadawczych: Lublin (f=106,10 MHz) i Siedlce (f=91,30 MHz) oraz parametrów technicznych tych stacji nadawczych, a także obszaru wykorzystywania częstotliwości 106,10 MHz, zgodnie z decyzją Przewodniczącego KRRiT w sprawie zmiany Koncesji.
Stosownie do art. 1141 ustawy Prawo telekomunikacyjne zainteresowanych wypowiedzeniem się, co do tej zmiany prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko dotyczące wniosku o zmianę rezerwacji nr DZC.WRT.514.87.2018.5” lub za pomocą Platformy Usług Elektronicznych UKE pod adresem https://pue.uke.gov.pl w formie dokumentu typu PDF, WORD lub utworzonego w innym edytorze tekstu (z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie), w terminie 30 dni od daty publikacji niniejszej informacji.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Rafał Powichrowski
Data publikacji: 13.09.2019 10:05