Wniosek o zmianę rezerwacji nr DZC.WRT.514.76.2017.3

Dnia 9 grudnia 2021 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek spółki PI Kwadrat Piekarski & Pietrzak sp. z o.o. z siedzibą w Rogowie, o zmianę rezerwacji nr DZC.WRT.514.76.2017.3 z 5 lipca 2017 r., poprzez zmianę parametrów technicznych stacji nadawczej Gołańcz (f=105,8 MHz) oraz obszaru wykorzystywania częstotliwości 105,8 MHz, zgodnie z decyzją Przewodniczącego KRRiT w sprawie zmiany Koncesji.

Stosownie do art. 1141 ustawy Prawo telekomunikacyjne zainteresowanych wypowiedzeniem się, co do tej zmiany prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko dotyczące wniosku o zmianę rezerwacji nr DZC.WRT.514.76.2017.3” lub za pomocą Platformy Usług Elektronicznych UKE pod adresem https://pue.uke.gov.pl w formie dokumentu typu PDF, WORD lub utworzonego w innym edytorze tekstu (z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie), w terminie 30 dni od daty publikacji niniejszej informacji.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Rafał Powichrowski
Osoba publikująca informację: Rafał Powichrowski
Osoba modyfikująca informację: Rafał Powichrowski
Data publikacji: 13.01.2022 15:45
Data ostatniej modyfikacji: 13.01.2022 15:58