Wniosek o zmianę rezerwacji nr DZC.WRT.514.59.2018.3

Dnia 3 sierpnia 2019 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek spółki Multimedia Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie o zmianę rezerwacji nr DZC.WRT.514.59.2018.3 z dnia 20 lutego 2019 r., poprzez zmianę parametrów technicznych stacji nadawczej Kwidzyn (f=88,6), zgodnie z decyzją Przewodniczącego KRRiT w sprawie zmiany Koncesji.
Stosownie do art. 1141 ustawy Prawo telekomunikacyjne zainteresowanych wypowiedzeniem się, co do tej zmiany prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko dotyczące wniosku o zmianę rezerwacji nr DZC.WRT.514.59.2018.3” lub za pomocą Platformy Usług Elektronicznych UKE pod adresem https://pue.uke.gov.pl w formie dokumentu typu PDF, WORD lub utworzonego w innym edytorze tekstu (z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie), w terminie 30 dni od daty publikacji niniejszej informacji.
 

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Konrad Bródka
Data publikacji: 06.09.2019 09:15