Wniosek o zmianę rezerwacji nr DZC.WRT.514.45.2018.4

Dnia 9 sierpnia 2019 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek spółki Eurozet Radio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o zmianę rezerwacji nr DZC.WRT.514.45.2018.4 z dnia 8 czerwca 2018 r., poprzez zmianę parametrów technicznych stacji nad. Warszawa (f=106,80 MHz) oraz obszaru wykorzystywania częstotliwości 106,80 MHz, zgodnie z decyzją Przewodniczącego KRRiT w sprawie zmiany Koncesji.
Stosownie do art. 1141 ustawy Prawo telekomunikacyjne zainteresowanych wypowiedzeniem się, co do tej zmiany prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko dotyczące wniosku o zmianę rezerwacji nr DZC.WRT.514.45.2018.4” lub za pomocą Platformy Usług Elektronicznych UKE pod adresem https://pue.uke.gov.pl w formie dokumentu typu PDF, WORD lub utworzonego w innym edytorze tekstu (z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie), w terminie 30 dni od daty publikacji niniejszej informacji.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Konrad Bródka
Data publikacji: 29.08.2019 16:15