Wniosek o zmianę rezerwacji nr DZC.WRT.514.26.2018.13

Dnia 30 września 2019 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek Prowincji Warszawskiej Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela (Redemptoryści) z siedzibą Warszawie, o zmianę rezerwacji Prezesa Nr DZC.WRT.514.26.2018.13 z dnia 6 czerwca 2018 r., zmienionej decyzjami Nr DZC.WRT.514.95.2018.4 z dnia 8 października 2018 r., Nr DZC.WRT.514.96.2018.5 z dnia 16 listopada 2018 r., Nr DC.WRT.514.1.2019.3 z dnia 12 marca 2019 r. oraz Nr DC.WRT.514.46.2019.3 z dnia 26 kwietnia 2019 r., poprzez zmianę parametrów technicznych stacji nadawczej Wysokie k/Nowego Sącza (f=95,10 MHz):  skutecznej mocy promieniowanej oraz charakterystyki promieniowania anteny.
Stosownie do art. 1141 ustawy Prawo telekomunikacyjne zainteresowanych wypowiedzeniem się, co do tej zmiany prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko dotyczące wniosku o zmianę rezerwacji DZC.WRT.514.26.2018.13 w terminie 30 dni od daty publikacji niniejszej informacji.
W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres: sekretariat.dc@uke.gov.pl. Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu. Z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

 

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Rafał Powichrowski
Osoba modyfikująca informację: Rafał Powichrowski
Data publikacji: 07.08.2019 10:15
Data ostatniej modyfikacji: 03.10.2019 11:21