Wniosek o zmianę rezerwacji nr DZC.WRT.514.26.2018.13

Dnia 14 maja 2019 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek Prowincji Warszawskiej Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela (Redemptoryści) z siedzibą Warszawie o zmianę rezerwacji Prezesa UKE nr DZC.WRT.514.26.2018.13 z dnia 6 czerwca 2018 r., zmienionej decyzjami Nr DZC.WRT.514.95.2018.4 z dnia 8 października 2018 r., Nr DZC.WRT.514.96.2018.5 z dnia 16 listopada 2018 r., Nr DC.WRT.514.1.2019.3 z dnia 12 marca 2019 r. oraz Nr DC.WRT.514.46.2019.3 z dnia 26 kwietnia 2019 r., poprzez zmianę parametrów technicznych stacji nadawczych Biała Podlaska (f=87,80 MHz), Mrągowo (f=88,40 MHz), Skierniewice (f=95,40 MHz) zgodnie z Decyzją Przewodniczącego KRRiT Nr DR-96/2019-10/301/K z dnia 25 kwietnia 2019 r., zmieniającą koncesję Nr 301/K/2017-R z dnia 16 maja 2017 r.

Stosownie do art. 1141 ustawy Prawo telekomunikacyjne zainteresowanych wypowiedzeniem się, co do tej zmiany prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko dotyczące wniosku o zmianę rezerwacji nr DZC.WRT.514.26.2018.13” lub za pomocą Platformy Usług Elektronicznych UKE pod adresem https://pue.uke.gov.pl w formie dokumentu typu PDF, WORD lub utworzonego w innym edytorze tekstu (z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie), w terminie 30 dni od daty publikacji niniejszej informacji.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Konrad Bródka
Osoba modyfikująca informację: Konrad Bródka
Data publikacji: 14.06.2019 11:20
Data ostatniej modyfikacji: 14.06.2019 12:02