Wniosek o zmianę rezerwacji nr DZC.WRT.514.203.2016.4

Dnia 24 listopada 2020 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek spółki DLF Invest sp. z o.o. z siedzibą w Bałtowie, o zmianę rezerwacji nr DZC.WRT.514.203.2016.4 z dnia 5 września 2016 r., poprzez zmianę parametrów technicznych stacji nadawczej Ostrowiec Świętokrzyski (f=95,20 MHz) oraz obszaru wykorzystywania częstotliwości 95,20 MHz, zgodnie z decyzją Przewodniczącego KRRiT w sprawie zmiany Koncesji.

Stosownie do art. 1141 ustawy Prawo telekomunikacyjne zainteresowanych wypowiedzeniem się, co do tej zmiany prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko dotyczące wniosku o zmianę rezerwacji nr DZC.WRT.514.203.2016.4” lub za pomocą Platformy Usług Elektronicznych UKE pod adresem https://pue.uke.gov.pl w formie dokumentu typu PDF, WORD lub utworzonego w innym edytorze tekstu (z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie), w terminie 30 dni od daty publikacji niniejszej informacji.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Rafał Powichrowski
Osoba publikująca informację: Rafał Powichrowski
Data publikacji: 31.12.2020 14:55