Wniosek o zmianę rezerwacji nr DZC.WRT.514.2.2018.3

Dnia 13 sierpnia 2021 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek spółki Eurozet Radio sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, o zmianę rezerwacji nr DZC.WRT.514.2.2018.3 z dnia 20 kwietnia 2018 r. (zmienionej następnie decyzjami nr DC.WRT.514.4.2019.9 z dn. 11 lutego 2019 r. i nr DC.WRT.514.71.2020.5 z dn. 21 października 2020 r.), poprzez zmianę parametrów technicznych stacji nadawczej Jelenia Góra Łysa Góra (f=104,2 MHz) oraz obszaru wykorzystywania częstotliwości 104,2 MHz, zgodnie z decyzją Przewodniczącego KRRiT w sprawie zmiany Koncesji.

Stosownie do art. 1141 ustawy Prawo telekomunikacyjne zainteresowanych wypowiedzeniem się, co do tej zmiany prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko dotyczące wniosku o zmianę rezerwacji nr DZC.WRT.514.2.2018.3” lub za pomocą Platformy Usług Elektronicznych UKE pod adresem https://pue.uke.gov.pl w formie dokumentu typu PDF, WORD lub utworzonego w innym edytorze tekstu (z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie), w terminie 30 dni od daty publikacji niniejszej informacji.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Rafał Powichrowski
Osoba publikująca informację: Rafał Powichrowski
Data publikacji: 31.08.2021 14:10