Wniosek o zmianę rezerwacji nr DZC.WRT.514.153.2017.12

19 lutego 2020 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek Polskiego Radia S.A. z siedzibą Warszawie, o zmianę rezerwacji Prezesa UKE nr DZC.WRT.514.153.2017.12 z dnia 2 sierpnia 2018 r.,  poprzez zmianę lokalizacji, parametrów technicznych i charakterystyki promieniowania anteny stacji nadawczej 90,3 MHz w lokalizacji Konin.

Stosownie do art. 1141 ustawy Prawo telekomunikacyjne zainteresowanych wypowiedzeniem się, co do tej zmiany prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko dotyczące wniosku o zmianę rezerwacji DZC.WRT.514.153.2017.12, lub za pomocą Platformy Usług Elektronicznych UKE pod adresem https://pue.uke.gov.pl w formie dokumentu typu PDF, WORD lub utworzonego w innym edytorze tekstu (z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie), w terminie 30 dni od daty publikacji niniejszej informacji.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Konrad Bródka
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 26.03.2020 08:15
Data ostatniej modyfikacji: 26.03.2020 08:31