Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Wniosek o zmianę rezerwacji nr DZC.WRT.514.134.2018.6

W związku z niedostępnością strony internetowej BIP UKE w okresie od 03 do 06 lipca br., Prezes UKE przedłuża termin na składanie stanowisk o 4 dni.

Dnia 14 maja 2020 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek spółki Opera FM sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, o zmianę rezerwacji nr DZC.WRT.514.134.2018.6 z dnia 21 grudnia 2018 r., poprzez zmianę lokalizacji stacji nad. Bydgoszcz (f=95,10 MHz) i parametrów technicznych tej stacji nadawczej oraz obszaru wykorzystywania częstotliwości 95,10 MHz, zgodnie z decyzją Przewodniczącego KRRiT w sprawie zmiany Koncesji.

Stosownie do art. 1141 ustawy Prawo telekomunikacyjne zainteresowanych wypowiedzeniem się, co do tej zmiany prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko dotyczące wniosku o zmianę rezerwacji nr DZC.WRT.514.134.2018.6” lub za pomocą Platformy Usług Elektronicznych UKE pod adresem https://pue.uke.gov.pl w formie dokumentu typu PDF, WORD lub utworzonego w innym edytorze tekstu (z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie), w terminie 30 dni od daty publikacji niniejszej informacji.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Rafał Powichrowski
Osoba publikująca informację: Rafał Powichrowski
Osoba modyfikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 09.06.2020 14:10
Data ostatniej modyfikacji: 09.07.2020 10:21