Wniosek o zmianę rezerwacji nr DZC.WRT.514.104.2017.3

Dnia 24 sierpnia 2020 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek Radia Sudety sp. z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie, o zmianę rezerwacji nr DZC.WRT.514.104.2017.3 z dnia 10 sierpnia 2017 r., poprzez zmianę parametrów technicznych stacji nadawczej Dzierżoniów (f=96,40 MHz), zgodnie z decyzją Przewodniczącego KRRiT w sprawie zmiany Koncesji.

Stosownie do art. 1141 ustawy Prawo telekomunikacyjne zainteresowanych wypowiedzeniem się, co do tej zmiany prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko dotyczące wniosku o zmianę rezerwacji nr DZC.WRT.514.104.2017.3” lub za pomocą Platformy Usług Elektronicznych UKE pod adresem https://pue.uke.gov.pl w formie dokumentu typu PDF, WORD lub utworzonego w innym edytorze tekstu (z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie), w terminie 30 dni od daty publikacji niniejszej informacji.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Rafał Powichrowski
Osoba publikująca informację: Rafał Powichrowski
Data publikacji: 25.09.2020 11:55