Wniosek o zmianę rezerwacji nr DZC.WRT.514.100.2018.3

Dnia 06.09.2019 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek spółki Radio ESKA S.A. z siedzibą w Warszawie o zmianę rezerwacji nr DZC.WRT.514.100.2018.3 z dnia 28.09.2018 r., poprzez zmianę lokalizacji stacji nad. Siedlce (f=96,80 MHz) i parametrów technicznych tej stacji nadawczej oraz obszaru wykorzystywania częstotliwości 96,80 MHz, zgodnie z decyzją Przewodniczącego KRRiT w sprawie zmiany Koncesji.
Stosownie do art. 1141 ustawy Prawo telekomunikacyjne zainteresowanych wypowiedzeniem się, co do tej zmiany prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko dotyczące wniosku o zmianę rezerwacji nr DZC.WRT.514.137.2018.4” lub za pomocą Platformy Usług Elektronicznych UKE pod adresem https://pue.uke.gov.pl w formie dokumentu typu PDF, WORD lub utworzonego w innym edytorze tekstu (z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie), w terminie 30 dni od daty publikacji niniejszej informacji.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Rafał Powichrowski
Osoba modyfikująca informację: Rafał Powichrowski
Data publikacji: 12.09.2019 11:05
Data ostatniej modyfikacji: 12.09.2019 11:27