Wniosek o zmianę rezerwacji nr DZC-WRF-5154-2/11(21)

Dnia 27 grudnia 2018 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek Polskiego Radia S.A. z siedzibą w Warszawie o zmianę rezerwacji nr DZC-WRF-5154-2/11(21) z dnia 24 lutego 2012 r. (zmienionej następnie decyzjami: nr DZC-WRT-5154-2/13(22) z dnia 18 lipca 2014 r., nr DZC.WRT.5154.4.2015, DZC.WRT.514.94.2016.15 z dnia 14 listopada 2016 r.), poprzez wydłużenie terminu ważności rezerwacji na okres 15 lat, zmianę harmonogramu rozpoczęcia rozpowszechniania lub rozprowadzania programów radiofonicznych oraz zmianę nazw programów tworzących zespolony sygnał cyfrowy.

Stosownie do art. 1141 ustawy Prawo telekomunikacyjne zainteresowanych wypowiedzeniem się, co do tej zmiany prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko dotyczące wniosku o zmianę rezerwacji nr DZC-WRF-5154-2/11(21)” lub za pomocą Platformy Usług Elektronicznych UKE pod adresem https://pue.uke.gov.pl w formie dokumentu typu PDF, WORD lub utworzonego w innym edytorze tekstu (z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie), w terminie 30 dni od daty publikacji niniejszej informacji.
 

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Konrad Bródka
Osoba modyfikująca informację: Konrad Bródka
Data publikacji: 14.06.2019 11:10
Data ostatniej modyfikacji: 14.06.2019 12:06