Wniosek o zmianę rezerwacji nr DZC-WRF-5153-91/12 (6)

Dnia 9 grudnia 2020 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek spółki Muzyczne Radio sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze, o zmianę rezerwacji nr DZC-WRF-5153-91/12 (6) z dnia 30 maja 2012 r., poprzez zmianę parametrów technicznych stacji nadawczej Wałbrzych Góra Chełmiec (f=90,9 MHz) oraz obszaru wykorzystywania częstotliwości 90,9 MHz, zgodnie z decyzją Przewodniczącego KRRiT w sprawie zmiany Koncesji.

Stosownie do art. 1141 ustawy Prawo telekomunikacyjne zainteresowanych wypowiedzeniem się, co do tej zmiany prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko dotyczące wniosku o zmianę rezerwacji nr DZC-WRF-5153-91/12 (6)” lub za pomocą Platformy Usług Elektronicznych UKE pod adresem https://pue.uke.gov.pl w formie dokumentu typu PDF, WORD lub utworzonego w innym edytorze tekstu (z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie), w terminie 30 dni od daty publikacji niniejszej informacji.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Rafał Powichrowski
Osoba publikująca informację: Rafał Powichrowski
Data publikacji: 30.12.2020 12:05