Wniosek o zmianę rezerwacji nr DZC-WRF-5153-89/12 (16)

Dnia 10 stycznia 2020 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek spółki Muzo.fm sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o zmianę rezerwacji nr DZC-WRF-5153-89/12 (16) z dnia 5 czerwca 2012 r. (zmienionej następnie decyzjami nr DZC-WRT-5153-219/14 (25) z dn. 23 lutego 2015 r. i nr DZC.WRT.514.108.2016.2 z dn. 9 czerwca 2016 r.), poprzez zmianę lokalizacji stacji nad. Warszawa (f=102,0 MHz) i parametrów technicznych tej stacji nadawczej oraz obszaru wykorzystywania częstotliwości 102,0 MHz, zgodnie z decyzją Przewodniczącego KRRiT w sprawie zmiany Koncesji.

Stosownie do art. 1141 ustawy Prawo telekomunikacyjne zainteresowanych wypowiedzeniem się, co do tej zmiany prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko dotyczące wniosku o zmianę rezerwacji nr DZC-WRF-5153-89/12 (16)” lub za pomocą Platformy Usług Elektronicznych UKE pod adresem https://pue.uke.gov.pl w formie dokumentu typu PDF, WORD lub utworzonego w innym edytorze tekstu (z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie), w terminie 30 dni od daty publikacji niniejszej informacji.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Rafał Powichrowski
Osoba publikująca informację: Rafał Powichrowski
Osoba modyfikująca informację: Rafał Powichrowski
Data publikacji: 31.01.2020 10:40
Data ostatniej modyfikacji: 09.06.2020 15:00