Wniosek o zmianę rezerwacji nr DZC-WRF-5153-89/12 (12)

Dnia 27 marca 2019 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek Muzo.fm sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o zmianę rezerwacji nr DZC-WRF-5153-89/12 (12) z dnia 5 czerwca 2012 r. (zmienionej następnie decyzjami nr DZC-WRT-5153-219/14 (21) z dnia 23 lutego 2015 r. i Nr DZC.WRT.514.106.2016.3 z dnia 9 czerwca 2016 r.) poprzez zmianę lokalizacji stacji nadawczej Olsztyn (f=92,40 MHz) i parametrów technicznych tej stacji nadawczej.

Stosownie do art. 1141 ustawy Prawo telekomunikacyjne zainteresowanych wypowiedzeniem się, co do tej zmiany prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko dotyczące wniosku o zmianę rezerwacji nr DZC-WRF-5153-89/12 (12)” lub za pomocą Platformy Usług Elektronicznych UKE pod adresem https://pue.uke.gov.pl w formie dokumentu typu PDF, WORD lub utworzonego w innym edytorze tekstu (z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie), w terminie 30 dni od daty publikacji niniejszej informacji.
 

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Konrad Bródka
Osoba modyfikująca informację: Konrad Bródka
Data publikacji: 14.06.2019 11:15
Data ostatniej modyfikacji: 14.06.2019 12:04