Wniosek o zmianę rezerwacji nr DZC-WRF-5153-89/12 (10)

Dnia 14 maja 2019 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek Muzo.fm sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o zmianę rezerwacji nr DZC-WRF-5153-89/12 (10) z dnia 5 czerwca 2012 r. (zmienionej następnie decyzjami nr DZC-WRT-5153-219/14 (19) z dnia 23 lutego 2015 r., nr DZC-WRT-5153-219/14 (47) z dnia 24 lipca 2015 r., nr DZC.WRT.514.110.2016.5 z dnia 22 czerwca 2016 r.) poprzez zmianę lokalizacji stacji nad. Łódź (f=102,30 MHz) i parametrów technicznych tej stacji nadawczej, zgodnie z decyzją Przewodniczącego KRRiT w sprawie zmiany Koncesji.

Stosownie do art. 1141 ustawy Prawo telekomunikacyjne zainteresowanych wypowiedzeniem się, co do tej zmiany prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko dotyczące wniosku o zmianę rezerwacji nr DZC-WRF-5153-89/12 (10)” lub za pomocą Platformy Usług Elektronicznych UKE pod adresem https://pue.uke.gov.pl w formie dokumentu typu PDF, WORD lub utworzonego w innym edytorze tekstu (z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie), w terminie 30 dni od daty publikacji niniejszej informacji.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Rafał Powichrowski
Osoba publikująca informację: Konrad Bródka
Osoba modyfikująca informację: Rafał Powichrowski
Data publikacji: 25.06.2019 14:00
Data ostatniej modyfikacji: 12.08.2020 11:37