Wniosek o zmianę rezerwacji nr DZC-WRF-5153-69/09 (12)

30 stycznia 2020 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek Polskiego Radia S.A. z siedzibą Warszawie, o zmianę rezerwacji Prezesa UKE nr DZC-WRF-5153-69/09 (12) z dnia 19 listopada 2010 r., zmienionej decyzjami nr DZC.WRT.514.137.2016.8 z dnia 8 sierpnia 2016 r. oraz nr DZC.WRT.514.227.2016.24 z dnia 4 grudnia 2017 r.,  poprzez wydłużenie terminu ważności na okres 15 lat dla stacji nadawczej  Kutno (f=96,9 MHz).

Stosownie do art. 1141 ustawy Prawo telekomunikacyjne zainteresowanych wypowiedzeniem się, co do tej zmiany prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko dotyczące wniosku o zmianę rezerwacji DZC-WRF-5153-69/09 (12), lub za pomocą Platformy Usług Elektronicznych UKE pod adresem https://pue.uke.gov.pl w formie dokumentu typu PDF, WORD lub utworzonego w innym edytorze tekstu (z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie), w terminie 30 dni od daty publikacji niniejszej informacji.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Konrad Bródka
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 26.03.2020 08:10
Data ostatniej modyfikacji: 26.03.2020 08:21