Wniosek o zmianę rezerwacji nr DZC-WRF-5153-250/08 (4)

Dnia 29 stycznia 2019 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek Polskiego Radia S.A. z siedzibą w Warszawie o zmianę rezerwacji Prezesa UKE nr DZC-WRF-5153-250/08 (4) z dnia 6 stycznia 2009 r., zmienionej decyzjami Nr DZC-WRF-5153-172/09 (5) z dnia 12 października 2009 r., Nr DZC-WRF-5153-68/12 (6) z dnia 11 lipca 2012 r. oraz Nr DZC.WRT.514.55.2018.6 z dnia 13 lipca 2018 r., poprzez wydłużenie terminu rezerwacji Gorlice(f=91,60 MHz) na okres 15 lat.

Stosownie do art. 1141 ustawy Prawo telekomunikacyjne zainteresowanych wypowiedzeniem się, co do tej zmiany prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko dotyczące wniosku o zmianę rezerwacji nr DZC-WRF-5153-250/08 (4)” lub za pomocą Platformy Usług Elektronicznych UKE pod adresem https://pue.uke.gov.pl w formie dokumentu typu PDF, WORD lub utworzonego w innym edytorze tekstu (z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie), w terminie 30 dni od daty publikacji niniejszej informacji.
 

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Konrad Bródka
Osoba modyfikująca informację: Konrad Bródka
Data publikacji: 14.06.2019 11:10
Data ostatniej modyfikacji: 14.06.2019 12:05