Wniosek o zmianę rezerwacji nr DZC-WRF-5153-19/11 (2)

Dnia 12 kwietnia 2019 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek Eurozet Radio sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o zmianę rezerwacji nr DZC-WRF-5153-19/11 (2) z dnia 24 lutego 2011 r., poprzez zmianę parametrów technicznych stacji nadawczej Warszawa PKiN (f=101,5 MHz) oraz obszaru wykorzystywania częstotliwości 101,50 MHz, zgodnie z decyzją Przewodniczącego KRRiT w sprawie zmiany Koncesji.

Stosownie do art. 1141 ustawy Prawo telekomunikacyjne zainteresowanych wypowiedzeniem się, co do tej zmiany prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko dotyczące wniosku o zmianę rezerwacji nr DZC-WRF-5153-19/11 (2)” lub za pomocą Platformy Usług Elektronicznych UKE pod adresem https://pue.uke.gov.pl w formie dokumentu typu PDF, WORD lub utworzonego w innym edytorze tekstu (z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie), w terminie 30 dni od daty publikacji niniejszej informacji.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Konrad Bródka
Osoba modyfikująca informację: Konrad Bródka
Data publikacji: 14.06.2019 11:15
Data ostatniej modyfikacji: 14.06.2019 12:04