Wniosek o zmianę rezerwacji nr DZC-WRF-5153-186/08 (9)

Dnia 29 stycznia 2019 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek Polskiego Radia S.A. z siedzibą w Warszawie o zmianę rezerwacji Prezesa UKE nr DZC-WRF-5153-186/08 (9) z dnia 26 maja 2009 r., zmienionej decyzjami Nr DZC-WRF-5153-64/11 (6) z dnia 20 czerwca 2011 r., Nr DZC-WRT-5153-64/14 (14) z dnia 16 października 2014 r. oraz Nr DZC.WRT.514.89.2017 z dnia 28 września 2018 r., poprzez wydłużenie terminu rezerwacji Duszniki-Zdrój (f=93,20 MHz) na okres 15 lat.

Stosownie do art. 1141 ustawy Prawo telekomunikacyjne zainteresowanych wypowiedzeniem się, co do tej zmiany prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko dotyczące wniosku o zmianę rezerwacji nr DZC-WRF-5153-186/08 (9)” lub za pomocą Platformy Usług Elektronicznych UKE pod adresem https://pue.uke.gov.pl w formie dokumentu typu PDF, WORD lub utworzonego w innym edytorze tekstu (z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie), w terminie 30 dni od daty publikacji niniejszej informacji.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Konrad Bródka
Osoba modyfikująca informację: Konrad Bródka
Data publikacji: 14.06.2019 11:10
Data ostatniej modyfikacji: 14.06.2019 12:05