Wniosek o zmianę rezerwacji nr DZC-WRF-5153-175/08 (9)

Dnia 31 maja  2021 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek Polskiego Radia S.A z siedzibą w Warszawie, o zmianę rezerwacji Prezesa UKE nr DZC-WRF-5153-175/08 (9) z dnia 21 listopada 2008 r., zmienionej decyzjami nr DZC-WRF-5153-246/11 (5) z dnia 14 grudnia 2011 r., nr DZC-WRT-5153-66/14 (23) z dnia 3 września 2015 r., nr DZC.WRT.514.79.2017.9 z dnia 29 listopada 2017 r. oraz nr DZC.WRT.514.176.2017.9 z dnia 5 kwietnia 2018 r., poprzez  zmianę parametrów technicznych stacji nadawczej Nysa 91,5 MHz.

Stosownie do art. 1141 ustawy Prawo telekomunikacyjne zainteresowanych wypowiedzeniem się, co do tej zmiany prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko dotyczące wniosku o zmianę rezerwacji DZC-WRF-5153-175/08 (9) lub za pomocą Platformy Usług Elektronicznych UKE pod adresem https://pue.uke.gov.pl w formie dokumentu typu PDF, WORD lub utworzonego w innym edytorze tekstu (z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie), w terminie 30 dni od daty publikacji niniejszej informacji.
 

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Monika Wojnarowska
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Osoba modyfikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 02.07.2021 14:15
Data ostatniej modyfikacji: 02.07.2021 14:20