Wniosek o zmianę rezerwacji nr DZC-WRF-5153-173/09 (8)

30 stycznia 2020 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek Polskiego Radia S.A. z siedzibą Warszawie, o zmianę rezerwacji Prezesa UKE nr DZC-WRF-5153-173/09 (8) z dnia 15 marca 2010 r., zmienionej decyzjami nr DZC-WRF-5153-66/12 (17) z dnia 30 stycznia 2013 r. oraz nr DZC.WRT.514.56.2018.11 z dnia 13 grudnia 2018 r.,  poprzez wydłużenie terminu ważności na okres 15 lat dla stacji nadawczej Gorlice (f=105,4 MHz).

Stosownie do art. 1141 ustawy Prawo telekomunikacyjne zainteresowanych wypowiedzeniem się, co do tej zmiany prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko dotyczące wniosku o zmianę rezerwacji DZC-WRF-5153-173/09 (8), lub za pomocą Platformy Usług Elektronicznych UKE pod adresem https://pue.uke.gov.pl w formie dokumentu typu PDF, WORD lub utworzonego w innym edytorze tekstu (z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie), w terminie 30 dni od daty publikacji niniejszej informacji.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Konrad Bródka
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 26.03.2020 08:10
Data ostatniej modyfikacji: 26.03.2020 08:21