Wniosek o zmianę rezerwacji nr DZC-WRF-5153-117/12 (2)

Dnia 18 maja 2021 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek spółki PPHU "FAMA" sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie, o zmianę rezerwacji nr DZC-WRF-5153-117/12 (2) z dnia 14 sierpnia 2012 r., poprzez zmianę parametrów technicznych stacji nadawczej Sochaczew (f=94,90 MHz) oraz obszaru wykorzystywania częstotliwości 94,90 MHz, zgodnie z decyzją Przewodniczącego KRRiT w sprawie zmiany Koncesji.

Stosownie do art. 1141 ustawy Prawo telekomunikacyjne zainteresowanych wypowiedzeniem się, co do tej zmiany prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko dotyczące wniosku o zmianę rezerwacji nr DZC-WRF-5153-117/12 (2)” lub za pomocą Platformy Usług Elektronicznych UKE pod adresem https://pue.uke.gov.pl w formie dokumentu typu PDF, WORD lub utworzonego w innym edytorze tekstu (z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie), w terminie 30 dni od daty publikacji niniejszej informacji.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Rafał Powichrowski
Osoba publikująca informację: Rafał Powichrowski
Data publikacji: 25.05.2021 15:50