Wniosek o zmianę rezerwacji nr DZC-WRF-5153-10/12 (2)

Dnia 5 grudnia 2019 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek Radia Eska S.A. z siedzibą w Warszawie o zmianę rezerwacji nr DZC-WRF-5153-10/12 (2) z dnia 19 stycznia 2012 r., poprzez zmianę lokalizacji stacji nad. Białystok (f=90,60 MHz) i parametrów technicznych tej stacji nadawczej, zgodnie z decyzją Przewodniczącego KRRiT w sprawie zmiany Koncesji.

Stosownie do art. 1141 ustawy Prawo telekomunikacyjne zainteresowanych wypowiedzeniem się, co do tej zmiany prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko dotyczące wniosku o zmianę rezerwacji nr DZC-WRF-5153-10/12 (2)” lub za pomocą Platformy Usług Elektronicznych UKE pod adresem https://pue.uke.gov.pl w formie dokumentu typu PDF, WORD lub utworzonego w innym edytorze tekstu (z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie), w terminie 30 dni od daty publikacji niniejszej informacji.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Rafał Powichrowski
Data publikacji: 17.12.2019 14:00