Wniosek o zmianę rezerwacji nr DZC-WRF-5151-130/08 (14)

Dnia 8 listopada 2019 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Katowicach „Radio Katowice” S.A. z siedzibą w Katowicach, o zmianę rezerwacji Prezesa UKE Nr DZC-WRF-5151-130/08 (14) z dnia 10 lipca 2009 r., zmienionej decyzjami Nr DZC-WRF-5151-130/08 (26) z dnia 18 lutego 2010 r. oraz Nr DZC-WRF-5151-130/08 (36) z dnia 12 sierpnia 2010 r., poprzez wydłużenie terminu obowiązywania do 15 lat.
Stosownie do art. 1141 ustawy Prawo telekomunikacyjne zainteresowanych wypowiedzeniem się, co do tej zmiany prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko dotyczące wniosku o zmianę rezerwacji DZC-WRF-5151-130/08 (14)  w terminie 30 dni od daty publikacji niniejszej informacji.
W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres: sekretariat.dc@uke.gov.pl. Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu. Z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Rafał Powichrowski
Data publikacji: 13.11.2019 13:50