Wniosek o zmianę rezerwacji nr DZC-WDO-5174-16/05(18)

W związku z niedostępnością strony internetowej BIP UKE w okresie od 03 do 06 lipca br., Prezes UKE przedłuża termin na składanie stanowisk o 4 dni.

28 listopada 2019 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek P4 sp. z o.o. z siedzibą Warszawie, o zmianę decyzji Prezesa UKE nr DZC-WDO-5174-16/05(18) z dnia 16 listopada 2007 r., zmienionej decyzją nr DZC-WAP-5174-2/11(9) z dnia 1 sierpnia 2011 r. oraz decyzją nr DZC-WAP-5174-11/13(21) z dnia 7 października 2014 r., dokonującej na rzecz P4 rezerwacji częstotliwości z zakresu 1900,1-1905,1 MHz i 1964,9-1979,7 MHz oraz 2154,9-2169,7 MHz na obszarze całego kraju, poprzez wprowadzenie zmian w Załączniku nr 1 do decyzji Prezesa UKE z dnia 7 października 2014 r. nr DZC-WAP-5174-11/13(21) „Warunki wykorzystywania częstotliwości z zakresu 1900,1 – 1905,1 MHz, a także z zakresu 1964,9 – 1979,7 MHz oraz stowarzyszonego z nim zakresu 2154,9 – 2169,7 MHz, uprawniające do wpisu urządzenia radiowego do rejestru urządzeń radiowych używanych bez pozwolenia.” Celem wnioskowanej zmiany jest umożliwienie wpisu do rejestru urządzeń radiowych używanych bez pozwolenia radiowego urządzeń pracujących w standardzie New Radio.

Stosownie do art. 1141 ustawy Prawo telekomunikacyjne zainteresowanych wypowiedzeniem się, co do tej zmiany prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko dotyczące wniosku o zmianę rezerwacji nr DZC-WDO-5174-16/05(18)”, lub za pomocą Platformy Usług Elektronicznych UKE pod adresem https://pue.uke.gov.pl w formie dokumentu typu PDF, WORD lub utworzonego w innym edytorze tekstu (z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie), w terminie 30 dni od daty publikacji niniejszej informacji.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Paweł Staroń
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 12.06.2020 09:25
Data ostatniej modyfikacji: 09.07.2020 10:23