Wniosek o zmianę rezerwacji nr DZC-WAP-5108-15/09 (11)

Dnia 4 lipca 2018 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek Netia S.A.  z siedzibą w Warszawie w sprawie zmiany decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dalej „Prezes UKE”) z 22 stycznia 2010 r. nr DZC-WAP-5108-15/09 (11) zmienionej decyzją Prezesa UKE z 5 czerwca 2018 r. nr DZC.WAP.514.3.2018.11 w sprawie rezerwacji częstotliwości z zakresu 3657-3671 MHz oraz 3757-3771 MHz na obszarze 16.1 , poprzez zwolnienie z obowiązku uzyskiwania przez Netię S.A. pozwoleń radiowych. Wniosek został zmodyfikowany przez Netię S.A. pismem z 25 marca 2019 r.

Stosownie do art. 1141 ustawy Prawo telekomunikacyjne zainteresowanych wypowiedzeniem się, co do tej zmiany prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko dotyczące wniosku o zmianę rezerwacji Netia S.A.  nr  DZC-WAP-5108-15/09 (11) ” lub za pomocą Platformy Usług Elektronicznych UKE pod adresem https://pue.uke.gov.pl w formie dokumentu typu PDF, WORD lub utworzonego w innym edytorze tekstu (z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie), w terminie 30 dni od daty publikacji niniejszej informacji.

 

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Piotr Błaszczyk
Osoba modyfikująca informację: Piotr Błaszczyk
Data publikacji: 26.06.2019 15:00
Data ostatniej modyfikacji: 26.06.2019 15:10