Wniosek o zmianę rezerwacji nr DC.WRT.514.63.2019.4

Dnia 23 lipca 2020 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek spółki K2 WIN sp. z o.o. z siedzibą w Bolechowie, o zmianę rezerwacji nr DC.WRT.514.63.2019.4 z dnia 8 lipca 2019 r. (zmienionej następnie decyzjami nr DC.WRT.514.54.2020.3 i nr DC.WRT.514.55.2020.4 z dnia 14 lipca 2020 r.), poprzez zmianę lokalizacji stacji nadawczych: Nienawiszcz (f=95,9 MHz) i Siedlisko (f=91,6 MHz) i parametrów technicznych tych stacji nadawczych oraz obszaru wykorzystywania częstotliwości 95,9 MHz i częstotliwości 91,6 MHz, zgodnie z decyzją Przewodniczącego KRRiT w sprawie zmiany Koncesji.

Stosownie do art. 1141 ustawy Prawo telekomunikacyjne zainteresowanych wypowiedzeniem się, co do tej zmiany prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko dotyczące wniosku o zmianę rezerwacji nr DC.WRT.514.63.2019.4” lub za pomocą Platformy Usług Elektronicznych UKE pod adresem https://pue.uke.gov.pl w formie dokumentu typu PDF, WORD lub utworzonego w innym edytorze tekstu (z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie), w terminie 30 dni od daty publikacji niniejszej informacji.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Rafał Powichrowski
Osoba publikująca informację: Rafał Powichrowski
Osoba modyfikująca informację: Rafał Powichrowski
Data publikacji: 07.08.2020 13:35
Data ostatniej modyfikacji: 07.08.2020 13:51