Wniosek o zmianę rezerwacji nr DC.WRT.514.13.2019.4

Dnia 29 listopada 2019 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek spółki Eurozet Radio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o zmianę rezerwacji nr DC.WRT.514.13.2019.4 z dnia 19 lutego 2019 r., poprzez zmianę lokalizacji stacji nad. Wejherowo (f=91,60 MHz) i parametrów technicznych tej stacji nadawczej oraz obszaru wykorzystywania częstotliwości 91,60 MHz, zgodnie z decyzją Przewodniczącego KRRiT w sprawie zmiany Koncesji.
Stosownie do art. 1141 ustawy Prawo telekomunikacyjne zainteresowanych wypowiedzeniem się, co do tej zmiany prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko dotyczące wniosku o zmianę rezerwacji nr DC.WRT.514.13.2019.4” lub za pomocą Platformy Usług Elektronicznych UKE pod adresem https://pue.uke.gov.pl w formie dokumentu typu PDF, WORD lub utworzonego w innym edytorze tekstu (z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie), w terminie 30 dni od daty publikacji niniejszej informacji.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Rafał Powichrowski
Data publikacji: 04.12.2019 10:15