Wniosek o zmianę rezerwacji nr 64/2004

Dnia 15 stycznia 2018 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Poznaniu ”Radio Poznań” S.A. z siedzibą w Poznaniu o zmianę rezerwacji Przewodniczącego KRRiT nr 64/2004 z dnia 29 grudnia 2004 r., poprzez zmianę parametrów technicznych stacji nadawczej Wągrowiec (f=98,30 MHz): lokalizacji stacji nadawczej na Gniezno Chojna, współrzędnych geograficznych, wysokości terenu u podstawy masztu, wysokości zawieszenia anteny oraz charakterystyki promieniowania anteny.

Stosownie do art. 1141 ustawy Prawo telekomunikacyjne zainteresowanych wypowiedzeniem się, co do tej zmiany prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko dotyczące wniosku o zmianę rezerwacji nr 64/2004” lub za pomocą Platformy Usług Elektronicznych UKE pod adresem https://pue.uke.gov.pl w formie dokumentu typu PDF, WORD lub utworzonego w innym edytorze tekstu (z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie), w terminie 30 dni od daty publikacji niniejszej informacji.
 

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Konrad Bródka
Osoba modyfikująca informację: Konrad Bródka
Data publikacji: 14.06.2019 11:05
Data ostatniej modyfikacji: 14.06.2019 12:06