Wniosek o zmianę rezerwacji nr 32/94

Dnia 16 kwietnia 2019 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Koszalinie ”Radio Koszalin” S.A. z siedzibą w Koszalinie o zmianę rezerwacji Przewodniczącego KRRiT nr 32/94 z dnia 23 czerwca 1994 r., zmienioną decyzją Nr 23/99 z dnia 7 lipca 1999 r. oraz decyzjami Prezesa UKE Nr DZC-WRF-5153-53/07 (9) z dnia 3 kwietnia 2008 r., Nr DZC-WRF-5153-191/09 (10) z dnia 22 czerwca 2010 r., Nr DZC-WRT-5153-123/13 (17) z dnia 29 stycznia 2014 r. oraz Nr DZC-WRT-5153-241/13 (38) z dnia 1 grudnia 2015 r., poprzez zmianę parametrów technicznych stacji nadawczej Słupsk(f=95,30 MHz): lokalizacji stacji nadawczej na Gniezno Chojna, współrzędnych geograficznych, wysokości terenu u podstawy masztu, wysokości zawieszenia anteny oraz charakterystyki promieniowania anteny.

Stosownie do art. 1141 ustawy Prawo telekomunikacyjne zainteresowanych wypowiedzeniem się, co do tej zmiany prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko dotyczące wniosku o zmianę rezerwacji nr 32/94” lub za pomocą Platformy Usług Elektronicznych UKE pod adresem https://pue.uke.gov.pl w formie dokumentu typu PDF, WORD lub utworzonego w innym edytorze tekstu (z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie), w terminie 30 dni od daty publikacji niniejszej informacji.
 

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Konrad Bródka
Osoba modyfikująca informację: Konrad Bródka
Data publikacji: 14.06.2019 11:20
Data ostatniej modyfikacji: 14.06.2019 12:02