Wniosek o zmianę rezerwacji nr 20/96

Dnia 14 czerwca 2017 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek Polskiego Radia S.A. z siedzibą w Warszawie o zmianę rezerwacji Przewodniczącego KRRiT nr 20/96 z dnia 18 marca 1996 r., zmienionej decyzjami Nr 49/2004 z dnia 29 listopada 2004 r. i Nr 7/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. oraz decyzją Prezesa UKE Nr DZC-WRF-5153-115/07 (6) z dnia 21 maja 2007 r., poprzez zmianę parametrów technicznych stacji nadawczej Gdańsk (f=89,50 MHz): współrzędnych geograficznych, wysokości terenu u podstawy masztu oraz wysokości zawieszenia anteny.

Stosownie do art. 1141 ustawy Prawo telekomunikacyjne zainteresowanych wypowiedzeniem się, co do tej zmiany prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko dotyczące wniosku o zmianę rezerwacji nr 20/96” lub za pomocą Platformy Usług Elektronicznych UKE pod adresem https://pue.uke.gov.pl w formie dokumentu typu PDF, WORD lub utworzonego w innym edytorze tekstu (z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie), w terminie 30 dni od daty publikacji niniejszej informacji.
 

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Konrad Bródka
Osoba modyfikująca informację: Konrad Bródka
Data publikacji: 14.06.2019 11:00
Data ostatniej modyfikacji: 14.06.2019 12:06