Wniosek o zmianę rezerwacji DZC-WRT-5151-97/13 (18)

22 października 2020 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Lublinie „Radio Lublin” S.A. z siedzibą Lublinie, o zmianę rezerwacji Przewodniczącego KRRiT nr 42/2001 z dnia 4 lutego 2001 r., zmienionej decyzją Prezesa UKE nr DZC-WRT-5151-97/13 (18) z dnia 4 lutego 2014 r., poprzez zwiększenie mocy stacji nadawczej 103,1 MHz w lokalizacji Dęblin Ryki.

Stosownie do art. 1141 ustawy Prawo telekomunikacyjne zainteresowanych wypowiedzeniem się, co do tej zmiany prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko dotyczące wniosku o zmianę rezerwacji 22/2002, lub za pomocą Platformy Usług Elektronicznych UKE pod adresem https://pue.uke.gov.pl w formie dokumentu typu PDF, WORD lub utworzonego w innym edytorze tekstu (z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie), w terminie 30 dni od daty publikacji niniejszej informacji.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Monika Wojnarowska
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 08.01.2021 14:35