Wniosek o zmianę rezerwacji DZC-WAP-5174-2/13 (236)

W związku z niedostępnością strony internetowej BIP UKE w okresie od 03 do 06 lipca br., Prezes UKE przedłuża termin na składanie stanowisk o 4 dni.

29 maja 2020 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek P4 sp. z o.o. z siedzibą Warszawie, o zmianę decyzji Prezesa UKE nr DZC-WAP-5174-2/13 (236) z dnia 14 czerwca 2013 r., zmienionej decyzją nr DZC-WAP-5174-9/13(21) z dnia 27 listopada 2015 r. oraz decyzją DZC.WAP.514.45.2018.15 z dnia 30 października 2018 r., dokonującej na rzecz P4 rezerwacji częstotliwości z zakresu 1729,9-1734,9 MHz oraz 1824,9-1829,9 MHz na obszarze całego kraju, poprzez wprowadzenie zmian w Załączniku nr 1 do Rezerwacji pn. „Warunki wykorzystywania częstotliwości z zakresów 1710,1-1784,9 MHz oraz 1805,1-1879,9 MHz”. Celem wnioskowanej zmiany jest umożliwienie wpisu do rejestru urządzeń radiowych używanych bez pozwolenia radiowego urządzeń pracujących w standardzie New Radio. 

Stosownie do art. 1141 ustawy Prawo telekomunikacyjne zainteresowanych wypowiedzeniem się co do tej zmiany prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko dotyczące wniosku o zmianę rezerwacji DZC-WAP-5174-2/13 (236)”, lub za pomocą Platformy Usług Elektronicznych UKE pod adresem https://pue.uke.gov.pl w formie dokumentu typu PDF, WORD lub utworzonego w innym edytorze tekstu (z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie), w terminie 30 dni od daty publikacji niniejszej informacji.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Michał Patoleta
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 12.06.2020 09:45
Data ostatniej modyfikacji: 09.07.2020 10:21