Raport Prezesa UKE z badań czasu przebiegu przesyłek pocztowych

Celem badań opisanych w publikowanym Raporcie było stwierdzenie, czy Poczta Polska S.A. spełnia określone prawem wymagania w zakresie czasu przebiegu przesyłek pocztowych realizowanych w obrocie krajowym w ramach obowiązku świadczenia usług powszechnych.

Badanie czasu przebiegu przesyłek listowych nierejestrowanych zrealizował podmiot wyspecjalizowany w realizacji badań rynkowych. Natomiast badanie czasu przebiegu paczek pocztowych zostało przeprowadzone w oparciu o dane z informatycznego systemu śledzenia przesyłek pocztowych stosowanego przez Pocztę Polską S.A.

Wyniki badań wskazują, że wskaźniki czasu przebiegu paczek pocztowych są wyższe w porównaniu do wskaźników wymaganych zgodnie z rozporządzeniem3 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 29 kwietnia 2013 roku w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego .

W zakresie przesyłek listowych nierejestrowanych został osiągnięty cel D+3 (doręczenie trzy dni po dniu nadania) dla przesyłek priorytetowych. Natomiast w przypadku przesyłek listowych nierejestrowanych ekonomicznych dla celu D+5 różnica pomiędzy wynikiem a wskaźnikiem wymaganym zgodnie z rozporządzeniem mieści się w zakresie dopuszczalnego błędu statystycznego pomiaru (+0,9/-0,9).

Prawidłowość realizacji każdego badania oraz jego wyniki zostały poddane weryfikacji, którą prowadziła niezależna instytucja badawcza (Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy).

We wnioskach z przeprowadzonej weryfikacji stwierdzono, że przygotowanie i przeprowadzenie badania w roku 2016 było zgodne z obowiązującymi w tym zakresie normami.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Jakub Słodki
Osoba modyfikująca informację: Jakub Słodki
Data publikacji: 30.05.2017 09:00
Data ostatniej modyfikacji: 24.04.2018 12:42