Raport Prezesa UKE o stanie rynku pocztowego w Polsce według danych za rok 2016

Jak funkcjonował rynek pocztowy w 2016 roku? Ile wyniosła jego łączna wartość? Które segmenty rynku zanotowały najszybszy rozwój? Zapraszamy do zapoznania się z Raportem Prezesa UKE o stanie rynku pocztowego, przygotowanym na podstawie informacji uzyskanych od operatorów pocztowych.

Na polskim rynku usług pocztowych od kilku lat zachodzi proces dynamicznych zmian strukturalnych. Jego przyczyną są dwa współistniejące trendy biznesowe: powolne zmniejszanie się przychodów i wolumenów tradycyjnych usług listowych oraz szybki wzrost rynku przesyłek kurierskich.

Rok 2016 upłynął pod znakiem dynamicznego rozwoju segmentu przesyłek kurierskich. Dzięki zwiększeniu przychodów o kolejne 0,37 mld zł[1], osiągnął największy udział (46,81%) w ogólnej wartości rynku usług pocztowych i zdecydowanie wyprzedził usługi tradycyjne.
W 2016 r. łączna wartość rynku pocztowego wyniosła 7,65 mld zł. Oznacza to kolejny rok wzrostu, choć w porównaniu do roku 2015 jego poziom był nieznaczny i wyniósł 0,18%. Utrzymanie pozytywnej dynamiki zostało osiągnięte przy jednoczesnym spadku wolumenu całkowitego usług pocztowych (wynoszącym ponad 5,32%), co wskazuje na przenoszenie środka ciężkości rynku w stronę usług kurierskich.

W 2016 r. rosło także znaczenie rynku usług międzynarodowych (wzrost dla całego rynku o 9,99%). Wpływ na to miała globalizacja e-handlu oraz wyhamowanie spadku usług przesyłania paczek pocztowych, obserwowanego jeszcze przed rokiem 2014. Wydaje się, że ta usługa, notując w 2016 wzrost przychodów, weszła na stabilny poziom, co wskazuje na odzyskanie zaufania części klientów e-commerce do tradycyjnej paczki pocztowej.

Prognozowany wzrost gospodarczy Polski, wciąż modernizująca się infrastruktura drogowa, logistyczna i cyfrowa oraz coraz większe upodobanie Polaków do zakupów w sieci powodują, że polski rynek pocztowy, pomimo spadków w zakresie usług tradycyjnych, jest obszarem o silnych perspektywach wzrostu i dużym potencjale innowacyjności technologicznej.

Zapraszamy do lektury raportu.

[1] W ujęciu rok do roku.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Jakub Słodki
Osoba modyfikująca informację: Jakub Słodki
Data publikacji: 30.05.2017 08:55
Data ostatniej modyfikacji: 24.04.2018 12:42