Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Raport NSKPI za Q1 2024

Prezes UKE przedstawia analizę wykonania wskaźników KPI przez Orange Polska S.A. za pierwszy kwartał 2024 r.

W prezentowanym raporcie określenie Hurt odnosi się do operatorów alternatywnych, zaś Detal - do części detalicznej OPL.

Ocena poziomu jakości świadczonych usług:

W pierwszym kwartale 2024 r. czerwone światło w ocenie poziomu świadczenia usług „zapaliło się” w marcu w odniesieniu do wskaźnika UI5 („Terminowość naprawy awarii internetowych usług szerokopasmowych”) oraz we wszystkich trzech miesiącach
w odniesieniu do wskaźników UI1 („Terminowość dostarczania/migracji internetowych usług szerokopasmowych”), LLU2 („Liczba odrzutów technicznych na 100 zamówień”) i LLU4 („Liczba awarii na 100 usług LLU”).
Pozostałe wartości były prawidłowe.

Ocena niedyskryminacji krótkookresowej i długookresowej:

W okresie objętym badaniem przeprowadzone testy nie wykazują występowania zjawisk dyskryminacyjnych w obsłudze operatorów alternatywnych względem części detalicznej OPL.

Dla krótkookresowych testów niedyskryminacji w relacji Hurt – Detal wyniki należy uznać za pozytywne dla analizowanego kwartału - nie występują przesłanki do istnienia dyskryminacji w poziomie obsługi Hurtu względem Detalu.

Dla długookresowych testów niedyskryminacji w relacji Hurt – Detal wyniki należy uznać za pozytywne dla analizowanego kwartału - nie występują przesłanki do istnienia dyskryminacji w poziomie obsługi Hurtu względem Detalu.


 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Iwona Mazur-Żmuda
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 23.05.2024 12:35