Raport NSKPI za Q1 2022

Prezes UKE przedstawia analizę wykonania wskaźników KPI przez Orange Polska S.A. (OPL) za pierwszy kwartał 2022 r.

W prezentowanym raporcie określenie Hurt odnosi się do operatorów alternatywnych, zaś Detal - do części detalicznej OPL.

Ocena poziomu jakości świadczonych usług:

W pierwszym kwartale 2022 r. czerwone światło „zapaliło się” w odniesieniu do wskaźnika LLU4 (Liczba awarii na 100 usług LLU), we wszystkich trzech miesiącach, do wskaźnika UI5 (Terminowość naprawy awarii internetowych usług szerokopasmowych) w styczniu i lutym oraz wskaźnika UI9 (Terminowość realizacji zamówień na zmianę prędkości usług szerokopasmowych) w styczniu.

Ocena niedyskryminacji krótkookresowej i długookresowej:

W okresie objętym badaniem przeprowadzone testy nie wykazują występowania zjawisk dyskryminacyjnych w obsłudze operatorów alternatywnych względem części detalicznej OPL.

Dla krótkookresowych testów niedyskryminacji w relacji Hurt – Detal wyniki były pozytywne niemal dla wszystkich wskaźników dla analizowanego kwartału - nie występują przesłanki do istnienia dyskryminacji w poziomie obsługi Hurtu względem Detalu. Wyjaśnienia OPL
w zakresie wskaźnika UI8 (Liczba awarii na 100 internetowych usług szerokopasmowych) Prezes UKE przyjmuje jako uzasadnione i nie mające negatywnego wpływu na potwierdzenie dyskryminacji.

Dla długookresowych testów niedyskryminacji w relacji Hurt – Detal wyniki były pozytywne dla analizowanego kwartału - nie występują przesłanki do istnienia dyskryminacji w poziomie obsługi Hurtu względem Detalu.

Porównanie poziomu jakości usług pomiędzy operatorami alternatywnymi:

Wskaźnik zagregowany dla Usług LLU, dla analizowanego pierwszego kwartału 2022 r., wskazuje, że wyniki dla operatora AWB_NET są niższe niż średnia dla rynku. Fakt ten nie wskazuje jednoznacznie na działania dyskryminacyjne OPL względem tego z uczestnika rynku ale wyniki wymagają monitoringu w kolejnych okresach raportowych. Wyniki pozostałych wskaźników zagregowanych nie wskazują na działania dyskryminacyjne OPL względem któregokolwiek z uczestników rynku.
 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Iwona Mazur-Żmuda
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 17.05.2022 15:25