Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Zestawienie stanu regulacji rynków właściwych stan na: 21-11-2017

Rynki detaliczne

Nazwa rynku

Numer rynku

Ostatni przegląd

Podmiot SMP

Uwagi

świadczenie usługi przyłączenia do stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej i utrzymania w gotowości do świadczenia usług telekomunikacyjnych dla konsumentów

1/2003
1/2007

Decyzja 8 sierpnia 2012

Orange Polska S.A.

 

świadczenie usługi przyłączenia do stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej i utrzymania w gotowości do świadczenia usług telekomunikacyjnych dla użytkowników końcowych, z wyłączeniem konsumentów

2/2003
1/2007

Decyzja 8 sierpnia 2012

Orange Polska S.A.

 

świadczenie usługi krajowych połączeń telefonicznych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej dla konsumentów
 

3/2003

Decyzja 29 kwietnia 2015

 

Stwierdzona skuteczna konkurencja rynek wykreślony z Zalecenia

świadczenie usługi międzynarodowych połączeń telefonicznych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej dla konsumentów

4/2003

Decyzja 29 kwietnia 2015

 

Stwierdzona skuteczna konkurencja rynek wykreślony z Zalecenia

świadczenie usługi krajowych połączeń telefonicznych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej dla użytkowników końcowych, z wyłączeniem konsumentów

5/2003

Decyzja 29 kwietnia 2015

 

Stwierdzona skuteczna konkurencja rynek wykreślony z Zalecenia

świadczenie usługi międzynarodowych połączeń telefonicznych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej dla użytkowników końcowych, z wyłączeniem konsumentów

6/2003

Decyzja 29 kwietnia 2015

 

Stwierdzona skuteczna konkurencja rynek wykreślony z Zalecenia

świadczenie usługi zapewnienia części lub całości minimalnego zestawu łączy dzierżawionych o przepływnościach do 2 Mbit/s włącznie

7/2003

Decyzja 12 maja 2014

 

Stwierdzona skuteczna konkurencja rynek wykreślony z Zalecenia

Rynki hurtowe

Nazwa rynku

Numer rynku

Ostatni przegląd

Podmiot SMP

Uwagi

świadczenie usługi rozpoczynania połączeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

WLR

8/2003
2/2007

Decyzja z 5 sierpnia 2011

Orange Polska S.A.

 

świadczenie usługi zakańczania połączeń w poszczególnych stacjonarnych publicznych sieciach telefonicznych

FTR

9/2003
3/2007
1/2014

Ostatnia decyzja z 26 października 2011 – PTC, pozostałe kilkadziesiąt decyzji z lat 2007-2009

31 operatorów (uwzględniając przejęcia spółek)

 

świadczenie usługi tranzytu połączeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

10/2003

Decyzja 6 marca 2009

 

Deregulacja rynek wykreślony z Zalecenia

hurtowy rynek usługi lokalnego dostępu w stałej lokalizacji

LLU

11/2003

4/2007
3a/2014

Decyzja 30 grudnia 2010

Orange Polska S.A.

 

hurtowy rynek usługi centralnego dostępu w stałej lokalizacji dla produktów rynku masowego

BSA

12/2003
5/2007

3b/2014

Decyzja i postanowienie 7 października 2014

Orange Polska S.A.

Częściowa deregulacja rynku

hurtowy rynek dostępu wysokiej jakości w stałej lokalizacji (dawniej: dzierżawa odcinków zakończeń łączy)

13/2003
6/2007 

4/2014

Decyzja regulacyjna dla dostępu do 2Mb/s włącznie
i Postanowienie stwierdzające skuteczną konkurencję dla dostępu powyżej 2Mb/s z 16 września 2015

Orange Polska S.A.

Częściowa deregulacja rynku

świadczenie usługi dzierżawy odcinków łączy niebędących zakończeniami łączy

14/2003

Decyzja uchylająca obowiązki 16 września 2015

 

Stwierdzona skuteczna konkurencja rynek wykreślony z Zalecenia

świadczenie usługi dostępu i rozpoczynania połączeń w ruchomych publicznych sieciach telefonicznych

15/2003

Postanowienie 29 lipca 2011

 

Stwierdzona skuteczna konkurencja rynek wykreślony z Zalecenia

hurtowy rynek zakańczania połączeń głosowych w poszczególnych sieciach telefonii komórkowej

MTR

16/2003
7/2007 

2/2014

Decyzje z 14 grudnia 2012

Aero2 sp. z o.o.

Mobyland sp. z o.o.

CenterNet S.A.

P4 sp. z o.o.

Polkomtel sp. z o.o.

T-Mobile Polska S.A.

Orange Polska S.A.

Aero2 przejęła spółki Mobyland i CenterNet wraz z ich prawami i obowiązkami

świadczenie usługi roamingu międzynarodowego w ruchomych publicznych sieciach telefonicznych

17/2003

Postanowienie 27 marca 2007

 

Stwierdzona skuteczna konkurencja rynek wykreślony z Zalecenia

świadczenie usługi transmisji programów radiofonicznych lub telewizyjnych w celu dostarczania treści radiofonicznych lub telewizyjnych użytkownikom końcowym

18/2003

Decyzja z 12 października 2010

EmiTel sp. z o.o.

Decyzja uchylona przez sąd 10 marca 2017, rynek obecnie zderegulowany, trwa kolejny jego przegląd

 

świadczenie usługi zakańczania krótkich wiadomości tekstowych w poszczególnych ruchomych publicznych sieciach telefonicznych

SMS

----

Decyzje z 31 stycznia 2017

Orange Polska S.A.

Polkomtel sp. z o.o.

T-Mobile Polska S.A.

P4 sp. z o.o.

Cyfrowy Polsat S.A.

Stwierdzona skuteczna konkurencja rynek spoza Za

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Maciej Pietrzykowski
Osoba modyfikująca informację: Maciej Pietrzykowski
Data publikacji: 23.08.2018 11:35
Data ostatniej modyfikacji: 23.08.2018 11:35