Sieci radiokomunikacji stałej lądowej typu punkt - wiele punktów

Wykazy obowiązujących pozwoleń wydanych na używanie radiowych urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych wykorzystywanych w stacjach pracujących w służbie stałej lądowej typu punkt-wiele punktów dostępne są w na dole strony.

Wykazy są aktualizowane 25 dnia każdego miesiąca lub - gdy termin ten przypadnie na dzień wolny od pracy - w najbliższym dniu roboczym następującym po tej dacie.

Uwagi dotyczące danych zawartych w opublikowanych wykazach prosimy zgłaszać na adres e-mail: .

 

 

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Daniel Gryt
Publikujący: Daniel Gryt
Publikacja informacji: 23.02.18 11:30
Aktualizacja informacji: 25.09.19 13:10