Klasyczne sieci RRL

Klasyczne sieci RRL obejmują sieci: dyspozytorskie, transmisji danych, zdalnego sterowania, przywoławcze, monitoringu alarmów i reportażowe. Sieci te pracują w służbie radiokomunikacyjnej ruchomej lądowej (RRL), w pasmach częstotliwości: 33 MHz, 40 MHz, 48 MHz, 70 MHz, 150 MHz, 420 MHz i 450 MHz.

Wykazy obowiązujących pozwoleń i rezerwacji wydanych dla klasycznych sieci RRL dostępne są w na dole strony.

 

Szczegółowe wyjaśnienia i legenda do wykazów dostępne są tutaj.

Archiwalne wykazy dostępne są tutaj.

 

Wykazy są aktualizowane 25 dnia każdego miesiąca lub - gdy termin ten przypadnie na dzień wolny od pracy - w najbliższym dniu roboczym następującym po tej dacie.

 

Uwagi dotyczące danych zawartych w opublikowanych wykazach prosimy zgłaszać na adres e-mail: .

 
Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Daniel Gryt
Publikujący: Daniel Gryt
Publikacja informacji: 23.02.18 11:30
Aktualizacja informacji: 12.03.18 09:59