Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Petycja w sprawie używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych

13 września 2021 r. do Urzędu Komunikacji Elektronicznej wpłynęła petycja w sprawie używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, o którym mowa w art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2021 r. poz. 576).

29 listopada 2021 r. UKE udzielił odpowiedzi, informując o podejmowanych przez Prezesa UKE działaniach mających na celu ochronę abonentów lub użytkowników końcowych, polegającą na ograniczeniu lub wyeliminowania marketingu bezpośredniego, o którym mowa w art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Wskazano również na planowane zmiany przepisów prawa, tj.: projekt ustawy Prawo komunikacji elektronicznej zawierający regulacje dotyczące marketingu bezpośredniego i instrumentów ochronnych dotyczących tego obszaru oraz unijny projekt Rozporządzenia ePrivacy przewidujący obowiązek inicjowania połączeń marketingowych przy użyciu konkretnego kodu lub prefiksu umożliwiającego rozpoznanie, że połączenie jest połączeniem marketingowym.”

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Małgorzata Lewandowska
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 17.09.2021 10:23
Data ostatniej modyfikacji: 03.12.2021 09:03