Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Dostawca usług

Dane pochodzą z systemu Platforma Lokalizacyjno-Informacyjna z Centralną Bazą Danych (PLI CBD). Jedna z funkcjonalności tego systemu pozwala przedsiębiorcom telekomunikacyjnym na procesowanie przeniesień numerów telefonów. Funkcjonalność ta została uruchomiona dla telefonii ruchomej 26.06.2015 r., a w zakresie telefonii stacjonarnej 2.10.2015 r. Jeżeli wprowadzony numer przenoszony był po tych terminach, wówczas informacja o aktualnym dostawcy usług będzie prawidłowa. Funkcjonalność Centralnej Bazy Danych zawiera również informacje historyczne o przeniesieniach dokonanych przed wymienionymi datami, a przekazane przez samych przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Jeżeli procesowanie przeniesienia wprowadzonego numeru telefonu było przed datami wymienionymi powyżej i wynik wyszukiwania wskazuje na niewłaściwego dostawcę usług, należy w takim przypadku zwrócić się do swojego dostawcy z prośbą o podjęcie działań zmierzających do dokonania w bazie korekty.

Wyszukiwanie Dostawcy usług dla danego numeru telefonu jest aktualne na dzień wyszukiwania. Dane zmieniają się raz na dobę w nocy.

Wpisz numer