Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
02.08.2021 12:36 Radosław Białek modyfikacja Dokument: Zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego w Delegaturze UKE w Opolu
Kategoria: Majątek ruchomy UKE
02.08.2021 12:25 Radosław Białek publikacja Dokument: Zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego w Delegaturze UKE w Opolu
Kategoria: Majątek ruchomy UKE