Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego UKE - samochody

Zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego UKE - samochody

Stosownie do postanowień rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa, (Dz. U. z 2017 r. poz. 729), jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego lub instytucje gospodarki budżetowej zainteresowane przekazaniem składników rzeczowych majątku ruchomego wskazanych w załączniku, w formie nieodpłatnego przekazania, powinny złożyć pisemne wnioski do Dyrektora Generalnego Urzędu Komunikacji Elektronicznej do dnia 31 października 2019 r. do godz. 15:00. Wniosek o przekazanie składników majątku ruchomego na rzecz instytucji gospodarki budżetowej należy złożyć za pośrednictwem organu wykonującego wobec tej instytucji funkcje organu założycielskiego.

Wnioski należy składać na adres siedziby Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa.

Wniosek powinien zawierać w szczególności:
1) nazwę, siedzibę i adres podmiotu występującego o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego;
2) wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy;
3) oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym.

Oględziny rzeczowych składników majątku ruchomego wskazanych w załączniku można przeprowadzać:

Poz. 1 i 9

W siedzibie Delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Zielonej Górze, 65-021 Zielona Góra ul. J. Dąbrowskiego 12 od poniedziałku do piątku w godzinach  8.00 – 15.00.

Poz. 2

W siedzibie Delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Szczecinie , 71-435 Szczecin ul. Zygmunta Krasińskiego 10/28 od poniedziałku do piątku w godzinach  8.15 – 16.15

Poz. 3

W siedzibie Delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Krakowie, 30-015 Kraków ul. Świętokrzyska 12 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00

Poz. 4

W siedzibie Delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Rzeszowie, 35-068 Rzeszów  ul. Grunwaldzka 17 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

Poz. 5

W siedzibie Delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Opolu, 45-563 Opole  ul. Łokietka 2 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00

Poz. 6

W garażu Delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Lublinie ,20-448 Lublin ul. Sierpińskiego 26, po uzgodnieniu terminu oględzin pod numerem telefonu:(668 470 904)

Poz. 7

W Obiekcie Infrastruktury Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Boruczy k. Stanisławowa w następujące dni: poniedziałek, środa i piątek w godzinach 8.00 – 19.00 (szczegóły dojazdu na stronie internetowej UKE (patrz: Obiekt Infrastruktury UKE w Boruczy).

Poz. 8

W siedzibie Delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Poznaniu ,60-245 Poznań ul. Kasprzaka 54 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00.

Poz. 10

W garażach Centralnej Składnicy Zaopatrzenia 25-419 Kielce, ul. Rolna 8 , po uzgodnieniu terminu oględzin pod numerem telefonu: (41) 347 84 20.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Radosław Białek
Data publikacji: 18.10.2019 14:40