Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego UKE - samochody

Stosownie do postanowień rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa, (Dz. U. z 2017 r. poz. 729), jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego lub instytucje gospodarki budżetowej zainteresowane przekazaniem składników rzeczowych majątku ruchomego wskazanych w załączniku, w formie nieodpłatnego przekazania, powinny złożyć pisemne wnioski do Dyrektora Generalnego Urzędu Komunikacji Elektronicznej do dnia 12 października 2018 r. Wniosek o przekazanie składników majątku ruchomego na rzecz instytucji gospodarki budżetowej należy złożyć za pośrednictwem organu wykonującego wobec tej instytucji funkcje organu założycielskiego.


Wnioski należy składać na adres siedziby Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa.

Wniosek powinien zawierać w szczególności:

1) nazwę, siedzibę i adres podmiotu występującego o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego;
2) wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy;
3) oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym.

Oględziny rzeczowych składników majątku ruchomego wskazanych w załączniku można przeprowadzać:

Poz. 1 - 4
W Obiekcie Infrastruktury Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Boruczy k. Stanisławowa w następujące dni: poniedziałek, środa i piątek w godzinach 8.00 – 19.00 (szczegóły dojazdu na stronie internetowej UKE (patrz: Obiekt Infrastruktury UKE w Boruczy).
Poz. 5
Na parkingu przy siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej, 01-211 Warszawa ul. Giełdowa 7/9, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00
Poz. 6
W siedzibie Delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Zielonej Górze, 65-021 Zielona Góra ul. Dąbrowskiego 12 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.
Poz. 7
W siedzibie Delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Gdyni, 81-650 Gdynia ul. Kielecka 103 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15 – 16.15.
Poz. 8
W siedzibie Delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Siemianowicach Śląskich, 41-106 Siemianowice Śląskie ul. Wróblewskiego 75 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00.
Poz. 9
W garażach Centralnej Składnicy Zaopatrzenia 25-419 Kielce, ul. Rolna 8, po uzgodnieniu terminu oględzin pod numerem telefonu: (41) 347 84 20.
Poz. 10
W siedzibie Delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Poznaniu, 60-245 Poznań ul. Kasprzaka 54 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Radosław Białek
Osoba modyfikująca informację: Radosław Białek
Data publikacji: 01.10.2018 09:55
Data ostatniej modyfikacji: 01.10.2018 10:03