Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego UKE - samochody

Zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego UKE - samochody

Stosownie do postanowień rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa, (Dz. U. z 2017 r. poz. 729), jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego lub instytucje gospodarki budżetowej zainteresowane przekazaniem składników rzeczowych majątku ruchomego wskazanych w załączniku, w formie nieodpłatnego przekazania, powinny złożyć pisemne wnioski do Dyrektora Generalnego Urzędu Komunikacji Elektronicznej do dnia 29 czerwca 2018 r. do godz. 15:00. Wniosek o przekazanie składników majątku ruchomego na rzecz instytucji gospodarki budżetowej należy złożyć za pośrednictwem organu wykonującego wobec tej instytucji funkcje organu założycielskiego.

Wnioski należy składać na adres siedziby Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa.

Wniosek powinien zawierać w szczególności:

  1. nazwę, siedzibę i adres podmiotu występującego o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego;
  2. wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy;
  3. oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym.

Oględziny rzeczowych składników majątku ruchomego wskazanych w załączniku można przeprowadzać:

Poz. 1

Na parkingu przy siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej, 01-211 Warszawa ul. Giełdowa 7/9, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00

 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Radosław Białek
Osoba modyfikująca informację: Radosław Białek
Data publikacji: 18.06.2018 14:25
Data ostatniej modyfikacji: 30.07.2018 11:59